اجازه ویرایش برای همه اعضا

سخن حق

نویسه گردانی: SḴN ḤQ
سخن حق. [ سُ خَ نِ ِ ح َق ق / ح َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ). حرف حساب. بیان درست. سخن درست. سخن صحیح. نیز نک. حرف حق در همین لغت نامه. //////////////////////////////////////////////////////////حافِظ اَر خَصم خَطا گفت نَگیریم بَر او وَر به حَقّ گفت جَدَل با سُخَنِ حق نکنیم. //////////////////////////////////////////////////////////// حافظ.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.