اجازه ویرایش برای همه اعضا

نتربوغ

نویسه گردانی: NTRBWḠ
نتربوغ دانستین . کسی را گویند که خاطری رابطه جنسی به جای رود برای مثال چنانچه فردی که خدمات جنسی فراهم می‌کند اورا جاکش مردگاو غلامساق می‌گویند و فردی که تن به خدمات جنسی می‌دهد تن‌فروشی . روسپی فاحشه گویند فردی خدمات جنسی در یافت مینماید نتربوغ می‌گویند
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.