اجازه ویرایش برای همه اعضا

گرداب پادجریان

نویسه گردانی: GRDʼB PADJRYAN
پاد جریان یا گرداب پاد جریان. {گِ جَ}. (ا.). برابر با اِدی eddy انگلیسی که در عربی تیام و "دوامة اضطرابیة" گفته اند، پدیده ای است در دینامیک سیالات که در مجموع به گرداب سیال و جریان معکوسی گویند که وقتی سیال در حالتی مواج روان است ایجاد می شود. بدین ترتیب که سیال در حال حرکت در پایین دست جسمی که مانع حرکت آن است فضایی خالی تشکیل می دهد. سیال بالا دست (پشت مانع) به درون فضای خالی ایجاد شده در پایین دست مانع سرازیر می شود و چرخشی از سیال در لبه های مانع شکل می گیرد و به دنبالش پاد جریانی کوتاه از سیال در پشت مانع یعنی در جهت مخالف حرکت سیال ایجاد می شود. این پدیده به طور طبیعی در پشت سنگ های بزرگ در مسیر رودخانه های تیزرو رخ می دهد.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.