اجازه ویرایش برای همه اعضا

احتمال

نویسه گردانی: ʼḤTMAL
احتمال /'ehtemāl/ ۱. گمان؛ حدس. ۲. (اسم مصدر) حمل کردن؛ بار برداشتن. ۳. (اسم مصدر) [قدیمی] بردباری کردن. فرهنگ فارسی عمید. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// گفت چون وَهمَست ما هر دو یکیم در مقام احتمال و در شَکیم ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۸۶ - قصد کردن غُزان بِکُشتَنِ یک مردی تا آن دگر بترسد. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// سایت گنجور. مترادف و متضاد ۱. حدس، ظن، گمان ۲. تردید، شک برابر فارسی بردباری، شایمندی، شوایی، گرایند، گمان، گمانه فعل بن گذشته: احتمال داد بن حال: احتمال ده دیکشنری aptness, chance, eventuality, fear, feasibility, likelihood, plausibility, probability, prospect, suspicion, uncertainty
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۶ مورد، زمان جستجو: ۰.۲۱ ثانیه
احتمال . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) بار برگرفتن . || از کسی فروبردن . (تاج المصادر). از کسی فروخوردن . تحمل . بردباری . ناملایم از کسی برداشتن : شم...
این واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: پیواب pivâb (کردی: pivâbun)، کابات kâbât (سغدی: każbât)، لگین legin (کردی)****علی محمد عالیقدر 09163657861
این واژه تازى (اربى) است و میتوان بجاى آن از این جایگزین هاى پارسى بهره جست شایش Shayesh (پهلوى: شاییشْنْ : احتمال ، امکان ، شایدى بودن) ، شایستار Sha...
نگاه کنید به: احتمال زیاد**** علی محمد عالیقدر 09163657861
این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: فتارپراین fatârprâyen (سغدی ـ سنسکریت)****علی محمد عالیقدر 0916365786
همه ی این واژه ها عربی است و پارسی جایگزین اینهاست: فتارپراین fatârprâyen (سغدی ـ سنسکریت)****علی محمد عالیقدر 09163657861
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.