اجازه ویرایش برای همه اعضا

بلاهای مصر

نویسه گردانی: BLAHAY MṢR
بلاهای مصر یا بلایای کتاب مقدس یا ده بلا یا ضربات مصر یا آفات مصر یا طامات مصر ده بلایی است که بنا بر در سِفر خروج بر بر مصر نازل شد تا فرعون را متقاعد کند بردگان بنی اسرائیل را رها کند تا با موسی بروند. در قرآن ذکر به اجمال اشارتی بدان هست. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// همچنین: بلاهای ده گانه ؛ ده بلایی است که به خواهش موسی (ع ) بعلت اینکه فرعون اجازه ٔ خروج بنی اسرائیل را از مصر نمی‌داد، خداوند بر مصریان ناز ل کرد و ذکر آنها در سفر خروج و در قرآن کریم (سوره ٔ اعراف 127-130) آمده است . و نخستین عید فصح مصادف با شب نزول آخرین بلا بود. این بلاها عبارت بود از: 1- تبدیل آب رود نیل ،به طوری که انسان و حیوان نمی‌توانستند آنرا بیاشامند. 2- بلیه ٔ وزغها. 3- بلیه ٔ پشه ها. 4- بلیه ٔ مگسها که در انسان و بهایم پیدا شده و آنها را اذیت می‌کرد. 5- بلیه ٔ وبا. 6- بلیه ٔ دملها. 7- بلیه ٔ سرما و تگرگ . 8- بلیه ٔ ملخ . 9- بلیه ٔ تاریکی غلیظی که مدت سه روز تمام ملک مصر را فرا گرفت . 10- بلیه ٔ قتل اول زادگان مصریان که در نصف شب واقع شد. (از قاموس کتاب مقدس ) (از دایرة‌المعارف فارسی ). و رجوع به بلیه شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.