اجازه ویرایش برای همه اعضا

بلاهای دهگانه

نویسه گردانی: BLAHAY DHGANH
بلاهای ده گانه؛ ده بلایی است که به خواهش موسی (ع ) بعلت اینکه فرعون اجازه ٔ خروج بنی اسرائیل را از مصر نمی‌داد، خداوند بر مصریان ناز ل کرد و ذکر آنها در سفر خروج و در قرآن کریم (سوره ٔ اعراف 127-130) آمده است . و نخستین عید فصح مصادف با شب نزول آخرین بلا بود. این بلاها عبارت بود از: 1- تبدیل آب رود نیل ،به طوری که انسان و حیوان نمی‌توانستند آنرا بیاشامند. 2- بلیه ٔ وزغها. 3- بلیه ٔ پشه ها. 4- بلیه ٔ مگسها که در انسان و بهایم پیدا شده و آنها را اذیت می‌کرد. 5- بلیه ٔ وبا. 6- بلیه ٔ دملها. 7- بلیه ٔ سرما و تگرگ . 8- بلیه ٔ ملخ . 9- بلیه ٔ تاریکی غلیظی که مدت سه روز تمام ملک مصر را فرا گرفت . 10- بلیه ٔ قتل اول زادگان مصریان که در نصف شب واقع شد. (از قاموس کتاب مقدس ) (از دایرة‌المعارف فارسی ). و رجوع به بلیه شود. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ضربات مصر أو الضربات الکتابیة أو الضربات العشر هی عشر طامات أنزلها الله على مصر مذکورة فی سفر الخروج الأصحاحات 7 إلى 10 من أجل إقناع الفرعون بترک الإسرائیلیین العبید لیذهبوا مع موسى ، وهی مذکورة باختصار فی القرآن. محتویات 1 الضربات حسب وصف الکتاب المقدس 2 الضربات حسب المفهوم الإسلامی 3 أفلام عن ضربات مصر 4 مراجع الضربات حسب وصف الکتاب المقدس الخروج 7 : 14 - 25 تحول الأنهار والمیاه إلى دم وإماتة السمک وکل الأحیاء المائیة الخروج 8 : 1 - 15 الضفادع الخروج 8 : 16 - 19 البعوض الخروج 8 : 20 - 30 الذباب الخروج 9 : 1 - 7 الغبار الخروج 9 : 8 - 12 بثور لا تشفى الخروج 9 : 13 - 35 إنزال برد ونار الخروج 10 : 1 -20 الجراد الخروج 10 : 21 - 29 الظلام الخروج 11 : 1 - 12: 36 موت الأطفال البکور للمصریین ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// The Plagues of Egypt (מכות מצרים‎), in the story of the book of Exodus, are ten disasters inflicted on Egypt by the God of Israel in order to convince the Pharaoh to allow the Israelites to depart from slavery, each of them confronting Pharaoh and one of his Egyptian gods;[1] they serve as "signs and marvels" given by God to answer Pharaoh's taunt that he does not know Yahweh: "The Egyptians shall know that I am the LORD"
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.