اجازه ویرایش برای همه اعضا

سه یازده

نویسه گردانی: SH YAZDH
همان سیزده ۱۳ می باشد ؛ یعنی ۳ یاز ۱۰ (یاز در معنی بیش یا افزوده از حد است ؛ یازیدن یعنی پیش رفتن ، دست اندازی کردن ، به جلو رفتن ...) به این شکل عدد ۱۳ در پارسی بشکل سه بیش از ۱۰ یا ماورای ۱۰ منظور می شده... چهارده بهمین ترتیب چهار بیش از ده منظور می شد که به شکل کوتاه تری سیزده ، چهارده ووو خوانده می شد.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.