اجازه ویرایش برای همه اعضا

تکه

نویسه گردانی: TKH
تکه /tak[k]e/ معنی ۱. بز نر. ۲. بزی که پیشاپیش گله حرکت کند؛ پیشر‌و گله؛ نهاز. فرهنگ فارسی عمید مترادف و متضاد ۱. پاره، جزء، خرده، قسمت، قطعه، لخت ۲. خرد، ریزه ۳. لقمه ۴. تیکه، لعبت، زن زیبا ۵. چیز جالب ۶. باب دندان ۷. نصیب، قسمت فعل بن گذشته: تکه کرد بن حال: تکه کن ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// "در کافی از امام صادق جعفر بن محمدع روایت شده است که گفت پیامبر خدا ص پیش از غذا بهر نماز بیرون شد تکه نانی را که در شیرزده بود در دست داشت همی خورد و همی رفت و بلال مردمان را به نماز همی خواند" شیخ بهائی //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////سهراب سپهری، زندگی مترادف و متضاد ۱. پاره، جزء، خرده، قسمت، قطعه، لخت ۲. خرد، ریزه ۳. لقمه ۴. تیکه، لعبت، زن زیبا ۵. چیز جالب ۶. باب دندان ۷. نصیب، قسمت فعل بن گذشته: تکه کرد بن حال: تکه کن دیکشنری انگلیسی ترکی عربی article, bite, block, chunk, crumb, dollop, fraction, fragment, glob, length, loaf, lump, morsel, nip, nugget, patch, piece, portion, quid, scrap, shred, slab, snatch, snippet, stick, stitch, stretch, strip, wedge
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۱۶ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۵ ثانیه
تکه . [ ت َ ک ِ / ک َ ] (اِ) بز نررا گویند. (فرهنگ جهانگیری ) (انجمن آرا) (آنندراج ) (فرهنگ رشیدی ). بزی را گویند که سرکرده و پیشرو گله ٔگوسفندا...
تکه . [ ت ُ ک ِ ] (اِ) نوعی از تیر که بجای پیکان گرهی دارد. || پشته و بلندی را نیز گفته اند. (برهان ) (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ رشیدی ).
تکه . [ ت ِک ْ ک َ ] (اِ) لقمه . (فرهنگ جهانگیری ) (برهان ) (انجمن آرا) (آنندراج ). پاره ای از طعام و گوشت و جز آن . (فرهنگ رشیدی ). || پاره ای ...
تکه . [ ت ِک ْ ک َ / ک ِ ] (ع اِ) بند شلوار. (دهار) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). شلواربند. (منتهی الارب ) (مهذب الاسماء). ازاربند. (غیاث ال...
تکه . [ ت ِک ْ ک َ / ک ِ ] (اِ) در تداول عامه ، چیز جالب توجه . زن زیبا و خوشگل . || نصیب و قسمت . || چیزی که درخور و مناسب کسی باشد. (فرهن...
تکه . [ ت َ ک ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان باراندوزچای است که در بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه واقع است و در حدود 200 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرا...
تکه . [ ت ُ ک ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان بالا شهرستان نهاوند است که در حدود 240 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
تکه تکه . [ ت ِک ْ ک َ / ک ِ ت ِک ْ ک ِ / ک َ ] (ص مرکب ) پاره پاره و لقمه لقمه . (ناظم الاطباء). قطعه قطعه . بریده بریده .
تکه تکه کردن . [ ت ِک ْ ک َ / ک ِ ت ِک ْ ک َ / ک ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) پاره پاره کردن . (از برهان )(از فرهنگ جهانگیری ) (از انجمن آرا) (آنندراج ...
تکه لو. [ ت َ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان نازلو است که در بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه واقع است و در حدود 120 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی...
« قبلی صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.