اجازه ویرایش برای همه اعضا

تجزیه و تحلیل

نویسه گردانی: TJZYH W TḤLYL
[بررسی یک پدیده (مادی یا رخداد) یا موضوع (اجتماعی، فرهنگی، روانی و...) یا وضعیت (از راه آزمایش، مطالعه، اندیشیدن، هم اندیشی) در یک زمان مشخص برای دانستن پیدایش، ماندگاری یا گسترش، شناخت آن و اجزای تشکیل دهنده (اگر داشته باشد) و پی بردن به میزان استقلال (و علت آن) یا پیوند میان آنها (و علت رابطه) و عوامل اثرگذار بر آن پدیده یا موضوع یا وضعیت برای نتیجه گیری، یافتن راهکار به منظور از میان بردن، تغییر دادن، دریافت پیام (از یک نگاره، سروده، جمله، آمار یا نمودار)، مقایسه (با پدیده، موضوع یا وضعیت مشابه) داوری، فهمیدن پیامدهای احتمالی (در صورت از میان نرفتن یا بهبود و یا گسترش نیافتن آن پدیده، موضوع یا وضعیت) بهبود بخشیدن، پیشرفت یا گسترش دادن.]**** این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: پشین و کاو paŝinokâv (سغدی ـ خراسانی)****فانکو آدینات 09*163657861
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.