اجازه ویرایش برای همه اعضا

متغیر

نویسه گردانی: MTḠYR
متغیر /mote(a)qayyer/ معنی ۱. ویژگی کسی یا چیزی که تغییر پیدا کند و دگرگون شود؛ دگرگون. ۲. آشفته و خشمگین. ۳. ناراحت و نگران. فرهنگ فارسی عمید. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////گر زحمت مردمان این کوی از ماست یا جرم ترش بودن آن روی از ماست فردا متغیر شود آن روی چو شیر ما نیز برون شویم چون موی از ماست ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// سعدی. رباعی شمارهٔ ۱۱ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// از موالید جهانم من و در کل جهان چیست کان را متغیر نکند عمر دراز از خلاف حرکت مختلف آمد همه چیز اندرین منزل شادی و غم و ناز و نیاز ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// انوری ابیوردی /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// مترادف و متضاد ۱. بی ثبات، نااستوار، ناپایدار، بیقرار ۲. خشمگین، غضبناک ۳. هار ۴. دگرگون، متحول، متلون ≠ ثابت ۵. کمیت غیرثابت ≠ مقدار ثابت برابر فارسی دگرگون شونده دیکشنری انگلیسی ترکی عربی mobile, inconstant, variable, protean, uncertain, unsettled, unstable, unsteady, volatile
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۵ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۸ ثانیه
متغیر. [ م ُ ت َ غ َی ْ ی ِ ] (ع ص ) برگردنده از حال خود. (آنندراج ). دگرگون شده و از حال خود برگردیده . برگردیده از حالی به حالی . (ناظم ال...
برابرِ پارسی آن واژه ی دگرساز (اسم فاعل) می باشد که از فرآوردگانِ "دگرگونگی" ست.
متغیر شدن . [ م ُ ت َ غ َی ْ ی ِ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) از حال نخستین شدن . تغییر کردن . دیگرگون گردیدن .دگرگون شدن حال کسی یا چیزی . گشتن . بگشت...
متغیر گردیدن . [ م ُ ت َ غ َی ْ ی ِ گ َ دی دَ ] (مص مرکب ) متغیر گشتن . دگرگون شدن حال کسی یا چیزی : همچون از وی پرسی گوید من نه آنم که ...
متغیر گرداندن . [ م ُ ت َ غ َی ْ ی ِ گ َ دَ] (مص مرکب ) (... گردانیدن ). دگرگون ساختن . || خشمگین کردن : ترکان ... همواره تقبیح صورت نظام الم...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.