اجازه ویرایش برای همه اعضا

وضعیت

نویسه گردانی: WḌʽYT
وضعیت (وَ یَّ) (مص جع .) موقع ، موقعیت . فرهنگ فارسی معین. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ... از شرح لامیه العجم معتزله گروهی از مسلمانان که برآنند که افعال نیک آدمی از خداوند است و افعال زشت آدمی از خود اوست نیز اینکه بایسته است که پروردگار متعال در حال بنده رعایت بصلاح ترین وضعیت کند نیز این که قرآن مخلوق و حادث است و قدیم نیست و خداوند نیز بروز رستخیز دیده نخواهد شد و این که مومن اگر گناهانی چون زنا یا شرب خمر مرتکب شود منزلتی بین دو منزلت خواهد داشت یعنی در آن صورت نه مسلمان خواهد بود نه کافر ... ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// شیخ بهایی » کشکول » دفتر دوم » بخش دوم - قسمت دوم ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// بر رخش وضعیت حال دگرگون آمد گویی این حرف خراشیدش و دل خون آمد. ////////////////////////////////////////////////////////////////// میرزاده عشقی /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// مترادف و متضاد چگونگی، حالت، کیفیت، موقع، موقعیت برابر فارسی چگونگی، جایگاه دیکشنری انگلیسیرترکی عربی ballgame, case, circumstance, configuration, footing, going, position, setup, situation, tone, way
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۴ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۳ ثانیه
وضعیت . [ وَ عی ی َ ] (از ع ، اِ) طرز استقرار. (فرهنگ فارسی معین ). || موقع. موقعیت : وضعیت اجتماعی ، وضعیت سیاسی . توضیح اینکه این کلمه را...
این واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: 1ـ چونیت (کردی: چونیه تی) 2ـ استیت éstit (سنسکریت: sthiti) *** فانکو آدینات 09163657861
این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.