اجازه ویرایش برای همه اعضا

طناب

نویسه گردانی: ṬNAB
طناب /tanāb/ معنی رسن؛ ریسمان؛ رشتۀ کلفت. ⟨ طناب انداختن: (مصدر متعدی) ۱. کمند انداختن؛ با کمند کسی را گرفتار ساختن. ۲. ریسمان به‌ گردن کسی انداختن و او را خفه کردن. فرهنگ فارسی عمید ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// گر ندیدی طنابهاش ببین جملگی خاک و باد و آتش و آب . ناصرخسرو. ببر طناب هوی پیش از آنکه ایامت چهارمیخ کند زیر خیمه ٔ خضرا. خاقانی . وی مشتری ردا نبد از سر که طیلسان در گردن محمد یحیی طناب شد. خاقانی . چون خیمه ٔ ابیات چهل پنج شد از نظم بگسست طناب سخن از غایت اطناب . خاقانی . وز طناب خیمه ها بر گرد لشکرگاه حاج صد هزار اشکال اقلیدس ببرهان آمده . خاقانی . گردن من بطنابست که چون گاوخراس سوی روغنکده مهمان شدنم نگذارند. خاقانی . گر نه بکار آمدی خیمه ٔ حاجی تو را صبح نکردی عمود خور نتنیدی طناب . خاقانی . /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// مترادف و متضاد بند، حبل، خطام، رسن، رشته، ریسمان برابر فارسی ریسمان، کمند دیکشنری انگلیسی ترکی عربی band, binder, line, rope
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۱۵ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۶ ثانیه
طناب . [ طَ ] (ع اِ) رشته ٔ خیمه . (مهذب الاسماء). بند. حبل . رسن . رسن کلفت . رژه . رشته ٔ کلفت . ریسمان خیمه . (غیاث ). طنب . (منتهی الارب ) : ...
ترکیبی ست همانند و شاید هم معنا با واژه ی "چوب خط " و شاید هم ؛ به معنای طنابی بلند باشد که غار پیمایان برای گم نکردن مسیر برگشت غاری نو یافته ؛ از آن...
ترکیبی ست همانند و شاید هم معنا با واژه ی "چوب خط " و شاید هم ؛ به معنای طنابی بلند باشد که غار پیمایان برای گم نکردن مسیر برگشت غاری نو یافته ؛ از آن...
ترکیبی ست همانند و شاید هم معنا با واژه ی "چوب خط " و شاید هم ؛ به معنای طنابی بلند باشد که غار پیمایان برای گم نکردن مسیر برگشت غاری نو یافته ؛ از آن...
طناب باز. [ طَ ] (نف مرکب ) آنکه با طناب بازی کند.
طناب پیچ . [ طَ ] (ن مف مرکب ) پیچیده با طناب . کالا و متاعی که با طناب پیچیده شده باشد.
طناب خور. [ طَ خوَرْ / خُرْ ] (اِ مرکب ) گودی . عمق (در چاه ): طناب خور این چاه ده گز است .
طناب بازی . [ طَ ] (حامص مرکب ) عمل طناب باز.
طناب زدن . [ طَ زَ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از پیمودن . (آنندراج ).
طناب شدن . [ طَ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) طناب شدن دکان و مانند آن ؛ خط کشیده شدن ، ظهوری در تعریف نورس گوید: در هر دکان راسته بازارش که به تار ...
« قبلی صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.