اجازه ویرایش برای همه اعضا

خلف

نویسه گردانی: ḴLF
خلف /xalf/ معنی پشتِ‌سر؛ عقب. فرهنگ فارسی عمید ///////////////////////////////////////////////////////////////////// آن کس که چو مسعود خلف دارد و وارث زیبد که مرا و را به دو گیتی نبود غم فرخی سیستانی //////////////////////////////////////////////////////////// بسنده باشد گر نیست جز همین برهان دلیل دیگر و برهان دیگر از خلف است عنصری //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// مترادف و متضاد ۱. بازمانده ۲. بدل، جانشین، عوض ۳. فرزند ۴. صالح، نیکوکار ۵. شایسته دیکشنری انگلیسی ترکی عربی descendant, successor
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۷۱ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۶ ثانیه
خلف . [ خ َ ل َ ] (اِخ ) ابن محمدبن علی بن حمدون ، مکنی به ابومحمد واسطی . متوفی بسال 401 هَ . ق . از عالمان زمان بود. (یادداشت بخط مؤلف ).
خلف . [ خ َ ل َ ] (اِخ ) ابن یوسف ، مکنی به ابن ابرص . رجوع به ابن ابرص در این لغت نامه شود.
خلف . [ خ َ ل َ ] (اِخ ) ابن یوسف اندلسی نحوی ، مکنی به ابوالقاسم . از بزرگان ادب و عالمان نحو بود که بسال 532 هَ . ق . درگذشت . (یادداشت ب...
خلف . [ خ َ ل َ ] (اِخ ) ابن یوسف دستمیسانی . معروف به ابن قنات . یکی از معزمین بطریقه ٔ محمود بود. (از فهرست ابن الندیم ).
خلف . [ خ َ ل َ ] (اِخ ) حصری . رجوع به ذیل ابوالقاسم محمد المعتمد علی اﷲ در این لغت نامه شود.
خلف آباد. [ خ َ ل َ ] (اِخ ) قصبه ٔ مرکزی خرمشهر. واقع در 70هزارگزی شمال خاوری شادگان سر راه اتومبیل رو اهواز به بهبهان . این قصبه دردشت واق...
احمد خلف . [ اَ م َ دِ خ َ ل َ ] (اِخ ) در چهارمقاله ٔ عروضی ضمن شعرای ملوک آل ناصرالدین احمد خلف یاد شده و آقای قزوینی در حواشی کتاب نوشت...
خلف صدق . [ خ َ ل َ ف ِ ص ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) جانشین صالح . (یادداشت بخط مؤلف ):رفتم من و فرزند من آمدخلف صدق او را بخدا و بخداوند سپ...
خلف عهد. [ خ ُ ف ِ ع َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) پیمان شکنی . (یادداشت بخط مؤلف ).
خلف قول . [ خ ُ ف ِ ق َ / قُو ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) بدقولی ، عدم وفای بقول . (یادداشت بخط مؤلف ).
« قبلی ۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۸ ۵ ۶ ۷ ۸ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.