اجازه ویرایش برای همه اعضا

مزلزل

نویسه گردانی: MZLZL
مزلزل /mozalzal/ فرهنگ فارسی عمید (صفت) [عربی] [قدیمی] ۱. ترسانده‌شده. ۲. لرزیده. //////////////////////////////////////////////// اما هنوز چون مزلزلی اند و می ترسیم که اگر مال مواضعت را امسال طلب کنند بعضی مستأصل شوند و اثر آن خلل هم به خزانه معموره بازگردد. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////نظامی عروضی »چهارمقاله » مقالت اول: در ماهیت دبیری و کیفیت دبیر کامل و آنچه تعلق بدین دارد» بخش ۶ - حکایت پنج - خواجه احمد حسن میمندی و الخراج خراج
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.