اجازه ویرایش برای همه اعضا

ملک شاه روم

نویسه گردانی: MLK ŠAH RWM
ملک شاه که او را شاهنشاه نیز می‌خواندند یکی از سلاطین سلجوقیان روم بین سال‌های ۱۱۱۰ تا ۱۱۱۶ بود. پیش از به قدرت رسیدن ملک شاه و پس از مرگ قلج ارسلان یکم، تاج و تخت به مدت سه سال خالی ماند. ملک شاه تا سال ۱۱۱۰ که برای سلطنت به آناتولی بازگشت در اصفهان زندانی بود. مدت کوتاهی پیش از مرگ ملک شاه، او در نبرد فیلوملیون شکست خورد و معاهده‌ای با آلکسیوس یکم را امضا کرد که طبق آن تمام سرزمین‌های روم شرقی در آناتولی به آن‌ها بازگردد. اما معاهده پس از کشته‌شدن ملک شاه توسط برادرش مسعود لغو گردید. آنا کومننه تاریخ‌نگار بیزانس او را یک احمق که به استراتژی فرماندهان باتجربه‌اش گوش نمی‌دهد و فرماندهانش او را مسخره می‌کردند، معرفی می‌کند.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.