اجازه ویرایش برای همه اعضا

خردل

نویسه گردانی: ḴRDL
این واژه عربی است و جایگزین پارسی آن اینهاست: آهوری، فاتوسین، فاترسین. ****فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۱۳ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۹ ثانیه
خردل . [ خ َ دَ ] (ع اِ) تخمی است دوائی و آن بوستانی و صحرائی و فارسی می باشد، بوستانی سرخ رنگ و فربه بود و چون بکوبند زرد شود، گرم و خشک...
خردل . [ خ َ دِ ] (ص مرکب ) نامرد ترسنده . (از برهان قاطع) (آنندراج ) (از انجمن آرای ناصری ). نامرد که آنرا بزدل نیز گویند. (شرفنامه ٔ منیری ). ب...
32. از دو گونه خردل، Brassica یا Sinapis juncea و S. alba ، اولی همواره بومیِ چین بوده است (kiai ). اما گونه دوم تازه در دوره تانگ وارد چین شد. نخست...
خردل زده . [ خ َ دَ زَ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) آنکه او را خردل ناراحت کرده است . آنکه خوردن خردل او را ناراحت نموده .
خردل بری . [ خ َ دَ ل ِ ب َرْ ری ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) ۞ حَرْشاء.لبسان . ایهقان . جرجیری بری . (یادداشت بخط مؤلف ). در تحفه ٔ حکیم مؤمن ...
خردل خوری . [خ َ دَ خوَ / خ ُ ] (اِ مرکب ) ۞ نوعی قاشق است که برای خوردن خردل بکار می رود.
خردل ابیض . [ خ َ دَ ل ِ اَب ْ ی َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) اسپند سفید. خردل فارسی . حرف ابیض . خردل سفید.
خردل سپید. [ خ َ دَ ل ِ س ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) تخم سپیدان . خردل سفید. نوعی از خردل است . خردل ابیض . رجوع به خردل ابیض و خردل سفید...
خردل سفید. [ خ َ دَ ل ِ س ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) تخم سپندان . خردل سپید. خردل ابیض .
خردل سیاه . [ خ َ دَ ل ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) ۞ نوعی خردل است که برنگ سیاه میباشد. (از کارآموزی داروسازی ص 205).
« قبلی صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.