اجازه ویرایش برای همه اعضا

کریم خان زند

نویسه گردانی: KRYM ḴAN ZND
عالیجاه توشمال کریم خان زند رئیس العشایر ایل زند و اولین پادشاه و بنیان‌گذار سلسلۀ زندیه بود. القاب کریم خان زند پیش از سلطنت: عالیجاه توشمال کریم خان هنگام سلطنت: وکیل الرعایا
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.