اجازه ویرایش برای همه اعضا

الذخیرة فی علم الطب

نویسه گردانی: ʼLḎḴYR FY ʽLM ʼLṬB
از آثار پزشکی موجود ثابت فقط الذخیرة فی علم الطب را مایرهوف بررسی انتقادی کرده است. بر اساس پژوهش‌های وی، در این اثر، ثابت پیش از رازی درباره روش‌های درمانی آبله و سرخک بحث کرده است. رازی در کتاب الفاخر خود نقل قول‌هایی از این اثر ثابت آورده است. البته ثابت در رساله‌ای جداگانه با عنوان کتاب فی الجُدَری و الحصبة (درباره آبله و سرخک) نیز به این موضوع پرداخته است.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.