اجازه ویرایش برای همه اعضا

خوشه چین

نویسه گردانی: ḴWŠH CYN
خوشه چین ( ~.)(ص فا.)1 - آن که خوشه های غلات یامیوه های درختان را می چیند. 2 - آن که پس از درو و جمع آوری محصول خوشه های باقی مانده را برای خود جمع می کند. 3 - آن که از هرجا چیزی (مادی یا معنوی ) برای خود اندوخته کند. فرهنگ فارسی معین. /////////////////////////////////////////////////////////// بلاگردانِ جان و تن دعایِ مستمندان است// که بیند خیر از آن خرمن؟ که ننگِ از خوشه چین دارد ///////////////////////////////////////////// به خرمن دو جهان سر فرو نمی‌آرند// دماغ و کبر گدایان و خوشه چینان بین ///////////////////////////////////////////////////////// ثوابت باشد ای دارای خرمن// اگر رحمی کنی بر خوشه چینی ///////////////////////////////////////////////////////// هر سه بیت از حافظ
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۱ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۱ ثانیه
خوشه چین . [ ش َ / ش ِ ] (نف مرکب ) چیننده ٔ خوشه . لاقط. لاقطه . (از یادداشت مؤلف ). آنکه پس از درو کردن کشت زار جو و گندم و جمعآوری حاصل ، ت...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.