اجازه ویرایش برای همه اعضا

زائد زاید

نویسه گردانی: ZʼʼD ZʼYD
زائد /zā'(y)ed/ (صفت) [عربی] ‹زاید› ۱. ویژگی آنچه ضرورت ندارد؛ غیرضروری. ۲. [قدیمی] فزون؛ فراوان. ۳. اضافه. فرهنگ فارسی عمید
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۴ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۱ ثانیه
اعداد زائد. [ اَ دِ ءِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) و این آن بودکه جمله ٔ اجزاء وی بیشتر باشند از وی چون دوازده که نیمه ٔ او شش است و سه یک او...
حرف زائد. [ ح َ ف ِ ءِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) حرفی است که در برخی صیغه های یک ریشه باشد و در برخی حذف شود. اما نه چنانست که هرگاه حرف...
ذائد. [ ءِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از ذَود. سائق . راننده . دورکننده . ج ، ذَاءِدَة، ذُوَّد، ذُوّاد: رجل ذائد؛ مردی حامی حقیقت و دفّاع از عرض خویش...
این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.