اجازه ویرایش برای همه اعضا

چربی

نویسه گردانی: CRBY
چربی. [ چَ] (ص نسبی، حامص). چربی ضد خشکی، لاغری و نحیفی، نحافت. ضمور. لاغری سخت. هزال. نحول. عجف. این انتساب نسبت به شیرین به چربو چربو و چربش* است. //////////////////////////////////////////////////////////// بکن چربی که شیرینیت یارست که شیرینی به چربی سازگارست /////////////////////////////////////////////////////////// نظامی »خمسه» خسرو و شیرین» /////////////////////////////////////////////////////////// *[مشتری دلالت دارد بر ] هر درختی که میوه ٔ او شیرین است و کم چربش یا تنک پوست چون زردآلو وانجیر و شفتالو. (التفهیم). اما مغز استخوان لذت بیشتر دارد و چربش و تری. (الابنیه عن حقایق الادویه ). چربش آنجا دان که جان فربه شود کار ناامید آنجا به شود. مولوی.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۸ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۱ ثانیه
چربی .[ چ َ ] (حامص ، اِ) ۞ کنایه از ملایمت و نرمی باشد. (برهان ). کنایه از لینت و نرمی و ملایمت و رفق و مدارا باشد. (انجمن آرا) (آنندراج ). ...
چربی . [ چ َ ] (مغولی ، اِ) لغتی است مغولی كه دسته ای از افراد را بدین صفت مینامیده اند. مؤلف تاریخ غازانی نویسد: «... و چربیان را صنعت آ...
چربی دار. [ چ َ ] (نف مرکب ) دسم و بادسومت . || مهره دار. (ناظم الاطباء).
دست چربی . [ دَ چ َ ] (حامص مرکب ) حالت و چگونگی دست چرب . || امداد و اعانت کردن . || ثروت و مکنت . (غیاث ) (از آنندراج ).
غدد چربی . [ غ ُ دَ دِ چ َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) غدد چربی که در تمام سطح بدن موجودند بیشتر به داخل غلاف مو بازشده اند و به درستی میتوا...
چربی کردن . [ چ َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) بملایمت و آهستگی پیش آمدن . (ناظم الاطباء). ملایمت کردن . نرمی کردن . || رفق و مدارا کردن . || تواض...
چربی نمودن . [ چ َ ن ُ / ن ِ / ن َ دَ ] (مص مرکب ) نرمی و ملایمت نشان دادن . چربی کردن . || تواضع و فروتنی نمودن . کرنش نمودن : زمین را ببو...
غدد چربی پوست، (به انگلیسی: Sebaceous gland) و یا غدد سباسه غددی میکروسکوپی در پوست بوده که یک ماده روغنی/مومی به نام سبوم (چربی) تولید می‌کنند. این م...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.