اجازه ویرایش برای همه اعضا

پدماما

نویسه گردانی: PDMAMA
پدر و مادر جایگزین برای واژه والدین...این واژه ترکیبی از دو واژه پدر و مادر است که از ساخته های مهدی اخوان ثالث میباشد.هیچ کردی یاد آن کاین خاک زاد و پرورید/عاق پدماما چو داهی ناخلف پرور ترا....
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.