اجازه ویرایش برای همه اعضا

جل الخالق

نویسه گردانی: JL ʼLḴALQ
جل الخالق /jallalxāleq/ (شبه جمله) [عربی (= بزرگ است آفریدگار)] هنگام تعجب گفته می‌شود. فرهنگ فارسی عمید ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| what the devil, what in the hell, what in the world, what on earth, what the heck, whatever the hell, why the hell,
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۱ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۶ ثانیه
جَلّ الخالِق. (عبارت عربی) الف. (معنی لغوی) بزرگ است خلق کننده، بزرگ است آفریدگار (رجوع شود به «خالق»). ب. (معنی مصطلح) عبارتی است که ایرانیان در ه...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.