اجازه ویرایش برای همه اعضا

متن ویرایش گردیده عقد آریایی

نویسه گردانی: MTN ʽQD ʼARYAYY
سوگند داماد (آقای....) در پیشگاه این میهمانان گرامی آیا به شادابی بهار سوگند یاد می کنی تا همواره آنچه بر خود روا می داری بر همسر خویش هم روا داری؟ و آن چه بر خود نمی پسندی بر او نیز نپسندی؟ و برای او همسری وفادار و برای فرزندانت پدری خردمند و راهگشا باشی؟ (داماد می‌گوید: سوگند یاد می ‌کنم.) سوگند عروس (دوشیزه...) آیا به سبزی و باروری تابستان سوگند یاد می کنی تا با همسر خود مهربان و همدل باشی و همیشه به او احترام بگذاری؟ و نیاز او را نیاز خود بدانی و در بی نیازی و بی آزی همساز و همگام او باشی؟ (عروس می‌گوید: سوگند یاد می ‌کنم.) سوگند داماد (آقای....) آیا به رنگارنگی پاییز سوگند یاد می کنی که پیوسته پشتیبان همسر خود باشی و در شادی‌، ناشادی‌، دارا و ناداری‌، تندرستی و بیماری، بهترین یاور بانوی خود باشی؟ (داماد می گوید: سوگند یاد می‌ کنم.) سوگند عروس (دوشیزه....) آیا به سپیدی زمستان سوگند یاد می‌کنی که همیشه گرمی بخش خانواده باشی و چراغ امید و شادی را در دل شوی خود و فرزندانت همواره روشن و پر فروغ نگه داری و برای او همسری وفادار و برای فرزندانت مادری مهربان باشی؟ (عروس می‌ گوید: سوگند یاد می ‌کنم.) شیوه ی انجام عقد آریایی. اکنون گوینده متن پیمان را که یک شعر زیبا و خوش آهنگ است می خواند و داماد پس از او تکرار می کند: به نام نامی یزدان ***تو را من برگزیدم از میان آن همه خوبان/// برای زیستن با تو ***میان این خردمندان گواهان/// بگویم این سخن با تو ***وفادارم به مهر تو به این پیمان/// به هر جا و زمان آیا*** پذیرایی تو هم چون من به این مهر و به این پیمان؟ /// پس از آن عروس متن پیمان را به صورت زیر پس از گوینده ی پیمان تکرار می کند: به نام نامی یزدان، *** پذیرا می ‌شوم مهر تو را از جان/// همی گویم وفادارم به مهر تو*** گواه من در این جا این همه مهمان/// به هر جا و به هر هنگام برای زیستن با تو*** به مهرت استوارم من چو کوهستان /// عروس و داماد جمله زیر را پس از گوینده تکرار می کنند: همایون باد این پیمان، همایون باد این پیوند! گرامی باد این سوگند، همایون باد، همایون باد، همایون باد./// نیایش/// آرزو می کنیم که سختی های زمانه برای آنها آسان گردد و دروازه های خوشبختی به رویشان گشوده شود. هر روزشان چون امروز گرم و شادمان و سفره‌ی زندگی‌شان همواره گسترده و پر برکت باد. آرزو می کنیم فرزندانی داشته باشند که با نیکی در پندار، کردار و گفتار، در بهبود خانواده، کشور و جهان خویش کوشا باشند. مهر این خانواده همیشه به استواری کوه، به زیبایی گل‌ها و روشنایی آفتاب و به زلالی دریاها و به شادابی باران بهاری باشد. امیدواریم جام مهرورزی، گذشت، پیروزی، همدردی، همسازی در میان این دو یار تا روزی که زنده اند نشکند و همواره لبریز باشد. آرزو می کنیم هر روزشان روزی نو و شب های دل شان پرستاره و چون مهتاب پاییزی درخشان باشد. سال های زندگی شان دراز و پایدار و وفاداری به یکدیگر در نهادشان جاویدان باد. امیدواریم بخت‌شان بلند، سرفرازی و آرامش آنان همیشگی باد تا در پرواز زندگی ‌بال همدیگر باشند و چون شاهین آشیان خود را از دسترس بدخواهان دور نگه دارند. امیدواریم چنان با هم مهربان باشند که از زندگی آنان داستان شیرین بسازند و سرایندگان از شیرینی زندگی شان دیوان ها بسرایند و نگارگران تابلوهای گرانبها از مهروزی آنان بیافرینند. آرزو داریم کینه، ناسازگاری، خشم، دروغ و کج اندیشی به دل شان راه نیابد تا مهتاب مهر و راستی، همدلی و خرمی اهورایی در دل شان فروزان بماند.***فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.