اجازه ویرایش برای همه اعضا

افسرده

نویسه گردانی: ʼFSRDH
این واژه از سه بخش ساخته شده است: اف که در پهلوی به معنی رسیدن یا چیره شدن است + سُر که در سنسکریت sol به معنی سرد شدن یا یخ زدن بوده + ده. یعنی سرما بر او چیره شده یا یخ زده. فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۱۴ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۲ ثانیه
افسرده . [ اَ س ُ دَ / دِ ] (ن مف / نف ) منجمد. (ناظم الاطباء). یخ بسته شده . (غیاث اللغات ). از بسیاری سردی پژمرده و یخ بسته شده . مجازست چون ...
افسرده دل . [ اَ س ُ دَ / دِ دِ ] (ص مرکب ) افسرده جان . افسرده درون . (آنندراج ). دلتنگ . دلسردشده . ناتوان . (ناظم الاطباء). رجوع به مترادفات ش...
افسرده دم . [ اَ س ُ دَ / دِ دَ ] (ص مرکب ) افسرده بیان . پوچ و بیمزه . (آنندراج ). آنکه دم او سرد و بیحال باشد : نیست بر ناله ٔ افسرده دمان گو...
دل افسرده . [ دِ اَ س ُ دَ /دِ ] (ن مف مرکب ) افسرده دل . غمگین . دل مرده . ناشاد.
افسرده مهر. [ اَ س ُ دَ / دِ م ِ] (ص مرکب ) کنایه از کم مهر. (آنندراج ) : از این افسرده مهران بوی دلسوزی نمی آیدز پای گل بخاک لاله زاری میکش...
افسرده جان . [ اَ س ُ دَ / دِ ] (ص مرکب ) کنایه از مردم مرده دل و سخت و بی مهر. (آنندراج ).
افسرده خاطر. [ اَ س ُ دَ / دِ طِ ] (ص مرکب ) دل شکسته . (آنندراج ). مهموم . مغموم . پژمرده . (ناظم الاطباء). دل سرد. غمین . اندوهگین .
افسرده درون . [ اَ س ُ دَ / دِ دَ ] (ص مرکب ) افسرده جان . (آنندراج ).
افسرده بیان . [ اَ س ُ دَ / دِ ب َ ] (ص مرکب ) کنایه از پوچ و بیمزه گو که سخنش مؤثر نباشد و به دل نزند. (آنندراج ). آنکه سخن او سرد و بیحال ...
افسرده روان . [ اَ س ُ دَ / دِ رَ ] (ص مرکب ) دلتنگ . دلسردشده . ناتوان . (ناظم الاطباء). کنایه از مردم مرده دل و سخت دل . (آنندراج ) : از صحبت ...
« قبلی صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.