اجازه ویرایش برای همه اعضا

جلالیه

نویسه گردانی: JLALYH
محتشم کاشانی (996-935 ق) را به سبب قصایدش که در استواری به قصاید انوری و خاقانی می ماند, «خاقانی ثانی» و به واسطه ترکیب بند پرشوری که در مرثیه امام حسین (ع) سروده, «حسان العجم» نامیده اند. اما وجه خلاقه سبک محتشم - که چندان مورد توجه سبک شناسان و مورخان ادبی قرار نگرفته - نه در غزل ها و قصاید, بلکه در دو رساله «جلالیه» و « نقل عشاق» اوست. به لحاظ ساخت روایی - تغزلی و بیان تجربه های وقوعی و واسوختی, این دو رساله منحصربه فردند و در تبیین مکتب وقوع و واسوخت نیز, آن گونه که باید, مورد توجه محققان قرار نگرفته اند. محتشم روایت منثور عشق واقع گرا را با غزل های بالبداهه (و گاه نیز برای تکمیل مطلب با قالب های شعری دیگر) درآمیخته و گونه ادبی متفاوتی ابداع کرده است. موضوع این مقاله, معرفی این گونه ناشناخته و تبیین ویژگی های ساختاری و سبکی این نوع روایت تغزلی در این دو رساله محتشم است.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۵ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۵ ثانیه
جلالیه . [ ج َ لی ْ ی َ ] (اِخ ) شهری است نزدیک روم . درتاریخ حبیب السیر آمده : در ایام سلطنت قسطنطین دین نصاری تقویت یافته متوطنان بلادی...
جلالیه . [ج َ لی ْ ی َ ] (اِخ ) دهی است از بخش حومه ٔ سوسنگرد شهرستان دشت میشان . واقع در 9هزارگزی خاوری سوسنگرد سر راه مالرو عمومی اهواز بسوس...
جلالیه . [ ج َ لی ْ ی َ ] (اِخ ) دهی است جزو دهستان غار بخش ری شهرستان تهران . واقع در 23هزارگزی جنوب باختری ری و شش هزارگزی باختر راه قم ...
جلالیه . [ ج َ لی ْ ی َ ] (اِخ ) (کهریزنو) دهی است جزء دهستان حومه ٔ بخش دلیجان شهرستان محلات واقع در دوهزارگزی شمال دلیجان ، کنار راه شوسه ...
صفات جلالیه . [ ص ِ ت ِ ج َ لی ی َ / ی ِ ](ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به صفات باری ... شود.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.