اجازه ویرایش برای همه اعضا

اکر دوکر

نویسه گردانی: ʼKR DWKR
اِکِر دوکِر(یا: لِی‌لِی بازی) از بازی‌های کودکانۀ گروهی، به‌ویژه دختران. از این بازی، که احتمالاً ارمنیان آن را به ایران آورده‌اند، روایت‌های متعدد در دست است، اما مشهورترین روایت همان است که در خانه‌هایی، که به‌صورتِ تصویر شمارۀ بر روی زمین کشیده می‌شود، انجام می‌گیرد. نوبتِ بازی هریکاز بازیکنان با پشک تعیین می‌شود. بازیکن سنگی صاف و پهن را با دست به خانۀ شمارۀ یک می‌اندازد و لِی‌لِی‌کنان، در داخل خانه‌ها، سنگ را با پا، خانه به خانه، پیش‌می‌راند. اگر سنگ یا پای بازیکن روی خطوط قرار بگیرد می‌سوزد. بازیکن باید سنگی را که به خانۀ شش رسانده، به یک ضرب از خانۀ قوسی‌شکلی که آتش‌خانه نامیده می‌شود، عبور دهد. در صورت موفقیت، بازی، از خانۀ دو تا خانۀ شش و به همین ترتیب از خانه‌های بعدی ادامه می‌یابد. در این صورت بازیکن باید، به یک جهش، از روی خانه‌های پیش از این طی‌شده عبور کند. بازیکنی که در هر مرحله بسوزد، نوبت بعدیِ خود را از همان مرحلۀ سوخته آغاز می‌کند، جز آن‌که در عبور از آتش‌خانه ناموفق باشد که در این‌صورت باید نوبت خود را از خانۀ یک آغاز کند. او نمی‌تواند پا عوض کند و در هیچ خانه‌ای، جز خانۀ چهار، حق استراحت ندارد. استراحت در خانۀ چهار اجباری است؛ حتی در دور پایانی بازی که بازیکن باید خانه‌ها را، یک‌به‌یک، بدون سنگ طی کند.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.