اجازه ویرایش برای همه اعضا

آریایی کیست

نویسه گردانی: ʼARYAYY KYST
در نوشته های سنسکریت، آریایی به این معانی آمده است: آریه ãrya (اوستایی: áïrya؛ پارسی کهن (ماد): ãryâ؛ پارسی باستان (هخامنشیان): ãri؛ پهلوی: ér) (مونث: ãryâ) «ستودنی»؛ 1ـ آریایی، بسیار ارجمند، شاهزاده، ارباب، سَرور، کیا، مالک، خداوند ـ بزرگ خانه، آزاده، باشکوه، شکوهمند، بزرگ منش، گرامی، عزیز، محترم، شریف، اصیل زاده، دارای ریشه ی آریایی. 2ـ دوست، یار، رفیق 3ـ زندگی کننده از دسترنج خود. 4ـ دانایی بخش، بودا. 5ـ کسی که در باره ی چهار حقیقت اصلی بودا (رنج، ریشه ی رنج، رهایی از رنج و راه رهایی از رنج) اندیشیده و بر پایه ی آنها زندگی می کند. 6ـ ساکن سرزمین آریاورته Ãryâvarta (جلگه هند و گنگ). 7ـ کسی که به کشور خود وفادار است. 8ـ مردمی که از آغاز در ایران بزرگ (ایران، افغانستان، تاجیکستان، شمال عراق، استان-های کرد نشین ترکیه و سوریه) زندگی می کرده اند. در افسانه آمده که نیای بزرگ آریایی ها شاه بوده و آریایی ها همگی شاهزاده هستند. **** Williams Monier Monier. A Sanskrit-Englishe Distionary. Oxford 1964.****فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.