اجازه ویرایش برای همه اعضا

وزیران خارجه مصر

نویسه گردانی: WZYRʼN ḴARJH MṢR
وزیران امور خارجه مصر ۶ زبان • مقاله • بحث • خواندن • ویرایش • نمایش تاریخچه ابزارها • • • • • • • • • • • • • از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد فهرست وزیران خارجهٔ مصر در ذیل فهرست کسانی که وزارت خارجهٔ مصر در این کشور متصدی شده‌اند آمده است. قرن نوزدهم[ویرایش] نوبار پاشا • ۱۸۲۶ ـ ۱۱ ژانویه ۱۸۴۴: بوغوس بک یوسفیان • ۱۳ ژانویه ۱۸۴۴ ـ ۱۴ سپتامبر ۱۸۵۰: آرتین بک جراقیان • ۲۰ سپتامبر ۱۸۵۰ ـ ۲۰ نوامبر ۱۸۵۳: استپان دمرجیان بک • ۲۱ ژوئیه ۱۹۵۲ ـ ۲۳ دسامبر ۱۸۵۵: ابراهیم ادهم پاشا • ۱۴ اکتبر ۱۸۵۴ ـ ۲ اکتبر ۱۸۵۷: استپان دمرجیان بک • ۱۸۵۸ ـ ۱۸۷۴: نوبار پاشا نوباریان • ۱۸۷۵ ـ ۱۸۷۸: نوبار پاشا نوباریان • ۱۸۷۸ ـ ۱۸۷۹: نوبار پاشا (برای بار اول) • ۱۸۷۹: علی ذو الفقار پاشا (برای بار اول) • ۱۸۷۹: محمد شریف پاشا (برای بار اول) • ۱۸۷۹ ـ ۱۸۸۲: مصطفی فهمی پاشا • ۲۰ ژوئن ـ ۲۷ اوت ۱۸۸۲: اسماعیل راغب پاشا: • ۲۸ اوت ۱۸۸۲ ـ ۷ ژانویه ۱۸۸۴: محمد شریف پاشا (برای بار دوم) • ۱۰ ژانویه ۱۸۸۴ ـ ۷ ژوئن ۱۸۸۸: نوبار پاشا (برای بار دوم) • ۱۱ ژوئن ۱۸۸۸ ـ ۱۳ مه ۱۸۹۱: علی ذو الفقار پاشا (برای بار دوم) • ۱۴ مه ۱۸۹۱ ـ ۱۵ آوریل ۱۸۹۴: دکران دابرو پاشا • ۱۶ آوریل ۱۸۹۴ ـ ۲۳ فوریه ۱۹۱۰: بطرس غالی پاشا قرن بیستم خلال پادشاهی[ویرایش] دوران عباس حلمی دوم[ویرایش] یوسف وهبه پاشا • ۲۳ فوریه ۱۹۱۰ ـ ۱۵ آوریل ۱۹۱۲: حسین رشدی پاشا (وزارت محمد سعید پاشا) • ۱۵ آوریل ۱۹۱۲ ـ ۵ آوریل ۱۹۱۴: یوسف وهبه پاشا (کابینهٔ محمد سعید پاشا) • ۵ آوریل ـ ۱۸ دسامبر ۱۹۱۴: عدلی یکن پاشا (کابینهٔ حسین رشدی پاشا) دوران پادشاهی حسین کامل[ویرایش] • منصب خالی شد؛ زیر جنگ جهانی اول شروع شد. دوران پادشاهی فؤاد یکم[ویرایش] • ۱ مارس ـ ۲۹ نوامبر ۱۹۲۲: عبدالخالق ثروت پاشا (برای بار اول) • ۳۰ نوامبر ۱۹۲۲ ـ ۹ فوریه ۱۹۲۳: محمود فخری پاشا (وزارت محمد توفیق نسیم پاشا) • ۱۵ مارس ۱۹۲۳: احمد حشمت پاشا (وزارت یحیی ابراهیم پاشا) • ۱۹۲۳ ـ ۱۹۲۴: محمد توفیق رفعت پاشا • ۱۹۲۴: واصف بطرس غالی (برای بار اول) • ۱۹۲۴ ـ ۱۹۲۶: احمد زیور پاشا • ۱۹۲۶ ـ ۱۹۲۷: عبد الخالق ثروت پاشا (برای بار دوم) • ۱۹۲۷ ـ ۱۹۲۸: مرقص حنا پاشا • ۱۹۲۸: واصف بطرس غالی (برای بار دوم) • ۱۹۲۸ ـ ۱۹۲۹: حافظ عفیفی بک (برای بار اول) • ۱۹۲۹ ـ ۱۹۳۰: احمد مدحت یکن پاشا • ۱۹۳۰: واصف بطرس غالی پاشا (برای بار سوم) • ۱۹۳۰: حافظ عفیفی بک (برای بار دوم) • ۱۹۳۰ ـ ۱۹۳۳: عبد الفتاح یحیی ابراهیم پاشا (برای بار اول) • ۱۹۳۳: نخله جورج المطیعی پاشا • ۱۹۳۳: صلیب سامی بک (برای بار اول) • ۱۹۳۳ ـ ۱۹۳۴: عبد الفتاح یحیی ابراهیم پاشا (برای بار دوم) • ۱۹۳۴ ـ ۱۹۳۵: کامل ابراهیم بک • ۱۹۳۵ ـ ۱۹۳۶: عزیز عزت پاشا • ۱۹۳۶: علی ماهر پاشا (برای بار اول) دوران فاروق یکم[ویرایش] وزیر امور خارجه مصری عبد الخالق حسونه (دوم از راست) خلال گفتگو با انگلیس برای خارج شدن بیگانگان از کانال سوئز سال ۱۹۵۲ • ۱۹۳۶ ـ ۱۹۳۷: واصف بطرس غالی پاشا (برای بار چهارم) • ۱۹۳۷ ـ ۱۹۳۹: عبد الفتاح یحیی ابراهیم پاشا (برای بار سوم) • ۱۹۳۹ ـ ۱۹۴۰: علی ماهر پاشا (برای بار دوم) • ۱۹۴۰: حسن صبری پاشا • ۱۹۴۰ ـ ۱۹۴۱: حسین سری پاشا (برای بار اول) • ۱۹۴۱ ـ ۱۹۴۲: صلیب سامی بک (برای بار دوم) • ۱۹۴۲ ـ ۱۹۴۴: مصطفی النحاس پاشا • ۱۹۴۴ ـ ۱۹۴۵: محمود فهمی النقراشی پاشا (برای بار اول) • ۱۹۴۵ ـ ۱۹۴۶: عبد الحمید بدوی پاشا • ۱۹۴۶: احمد لطفی السید پاشا • ۱۹۴۶: ابراهیم عبد الهادی پاشا • ۱۹۴۶ ـ ۱۹۴۷: محمود فهمی النقراشی پاشا (برای بار دوم) • ۱۹۴۷ ـ ۱۹۴۸: احمد محمد خشبه پاشا (برای بار اول) • ۱۹۴۸ ـ ۱۹۴۹: ابراهیم دسوقی اباظه پاشا • ۱۹۴۹: احمد محمد خشبه پاشا (برای بار دوم) • ۱۹۴۹ ـ ۱۹۵۰: حسین سری پاشا (برای بار دوم) • ۱۹۵۰ ـ ۱۹۵۲: محمد صلاح الدین بک • ۱۹۵۲: علی ماهر پاشا (برای بار سوم) • ۱۹۵۲: عبد الخالق حسونه (برای بار اول) • ۱۹۵۲: حسین سری پاشا (برای بار سوم) • ۱۹۵۲: عبد الخالق حسونه (برای بار دوم) قرن بیستم خلال جمهوری مصر[ویرایش] دوران محمد نجیب[ویرایش] • ۱۹۵۲: علی ماهر پاشا (برای بار چهارم) • ۱۹۵۲: احمد محمد فراج طایع • ۱۹۵۲ ـ ۱۹۶۴: محمود فوزی (در زمان جمال عبدالناصر ابقا شد) دوران جمال عبدالناصر[ویرایش] • ۱۹۶۴ ـ ۱۹۷۲: محمود ریاض (تا اوایل دوران انور سادات ادامه یافت) دوران محمد انور السادات[ویرایش] وزیر خارجه مصر اسماعیل فهمی (آخری از چپ) با رئیس‌جمهور آمریکا ریچارد نیکسون (در وسط) و وزیر خارجه‌اش هنری کیسینجر (در راست) در اکتبر ۱۹۷۳ • ۱۹۷۲: محمد مراد غالب • ۱۹۷۲ ـ ۱۹۷۳: محمد حسن الزیات • ۱۹۷۳ ـ ۱۹۷۷: اسماعیل فهمی (پدر وزیر خارجه نبیل فهمی): در زمان قرارداد کامپ دیوید استعفا داد. • ۱۹۷۷: بطرس بطرس غالی (برای بار اول) • ۱۹۷۷ ـ ۱۹۷۸: محمد ابراهیم کامل • ۱۹۷۸ ـ ۱۹۷۹: بطرس بطرس غالی (برای بار دوم) • ۱۹۷۹ ـ ۱۹۸۰: مصطفی خلیل • ۱۹۸۰ ـ ۱۹۸۴: کمال حسن علی (تا اوایل دوران حسنی مبارک ادامه یافت) دوران حسنی مبارک[ویرایش] • ۱۹۸۴ ـ ۱۹۹۱: احمد عصمت عبدالمجید • ۱۹۹۱ ـ ۲۰۰۱: عمرو موسی قرن بیست و یکم[ویرایش] ادامهٔ: دوران محمد حسنی مبارک[ویرایش] • ۲۰۰۱ ـ ۲۰۰۴: احمد ماهر • ۲۰۰۴ ـ ۲۰۱۱: احمد ابوالغیط (تا اوایل شورای عالی نیروهای مسلح مصر ادامه یافت) دوران شورای عالی نیروهای مسلح مصر[ویرایش] • ۲۰۱۱: نبیل العربی • ۲۰۱۱: محمد العرابی • ۲۰۱۱ ـ ۲۰۱۳: محمد کامل عمرو (تمام دوران ریاست محمد مرسی را در بر گرفت) دوران عدلی منصور[ویرایش] نبیل فهمی • ۲۰۱۳ ـ ۲۰۱۴: نبیل فهمی دوران عبدالفتاح السیسی[ویرایش] • ۲۰۱۴- تاکنون: سامح شکری جستارهای وابسته[ویرایش] پانویس[ویرایش] مصر این مقاله بخشی از این مجموعه است: سیاست و دولت مصر اتحادیه کشورهای عرب ________________________________________ قانون اساسی (تاریخچه) گسترش دولت گسترش نهاد قانونگذاری گسترش نظام قضایی گسترش تقسیمات کشوری مصر گسترش انتخابات احزاب (پیشین) گسترش روابط خارجی درگاه مصر • دیگر کشورها • اطلس • ن • ب • و رده‌ها: • وزیران امور خارجه مصر • سیاست خارجی مصر • این صفحه آخرین‌بار در ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۱:۴۶ ویرایش شده‌است.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.