اجازه ویرایش برای همه اعضا

جنگیدن

نویسه گردانی: JNGYDN
جنگیدن. [رجَ] (ف. فا). رزمیدن، نبرد کردن، پیکار کردن، مصاف عربی، . اسم فاعل، نعت فاعلی: جنگنده. ... اباگرز و گردونه دروازه را گشایید و کوبید جنگنده را افسر الملوک عاملی.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.