اجازه ویرایش برای همه اعضا

بیگادگی

نویسه گردانی: BYGADGY
بیگادگی. [دِ]. (حامص مرکب). از بیگاده (بیگاره که شاید تصحیف بیگاده باشد) به معنای متنفر از زن. حالت کسی که به علت ضعف جنسی زنان را خوش ندارد بی وجودی، عنین بودگی، نامردی. ناتوانی (جنسی).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.