اجازه ویرایش برای همه اعضا

بیضه

نویسه گردانی: BYḌH
بیضه: همتای پارسی این واژه ی عربی، اینهاست: خَزمیان (دری) گوند gund (پهلوی) مِریشْک merishk (کردی)****فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۲۰ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۱ ثانیه
بیضه . [ ب َ / ب ِ ض َ / ض ِ ] (از ع ، اِ) مأخوذ از بیضة تازی بمعنی خاگ و خایه ٔ حیوانات . (ناظم الاطباء). و با لفظ افکندن وانداختن و بر سنگ زد...
بیضه گر. [ ب َ / ب ِ ض َ/ ض ِ گ َ ] (ص مرکب ) مولدالبیض . (از ناظم الاطباء).
بیضه بند. [ ب َ / ب ِ ض َ / ض ِ ب َ ] (اِ مرکب ) فتق بند. خصیه بند. (یادداشت مؤلف ). رجوع به فتق بند شود. || شلوار مخصوصی که در موقع ورزشهای ...
این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
بیضه خوار. [ ب َ / ب ِ ض َ / ض ِ خوا / خا ] (نف مرکب ) خورنده ٔ بیضه . که تخم خورد : بعنکبوت و کبوتر که پیش ترس شدندهمای بیضه ٔ دین را ز بیضه ...
بیضه بازی . [ ب َ / ب ِ ض َ / ض ِ ] (حامص مرکب ) بازی که اطفال در اعیاد به بیضها کنند و آنرا تخم بازی می گویند. (آنندراج ) : ولیکن نیایدز بس ج...
چاشنی بیضه . [ ی ِ ب َ ض َ / ض ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) چاشنی بیضه ٔ مرغ . چاشنی تخم مرغ . قدر کم شکستن بیضه در بیضه بازی نوروز. (آنندراج...
بیضه افکندن . [ ب َ / ب ِ ض َ / ض ِ اَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) تخم نهادن . انداختن بیضه . || کنایه از ترسیدن و زهره باختن . (از غیاث ). زهره باخ...
بیضه انداختن . [ ب َ / ب ِض َ / ض ِ اَ ت َ ] (مص مرکب ) بیضه افکندن . (آنندراج ).رجوع به بیضه افکندن و مجموعه ٔ مترادفات ص 91 شود.
مشت بیضه کردن . [ م ُ ب َ / ب ِ ض َ / ض ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) گرد کردن مشت برای زدن بر کسی . (آنندراج ) : جان من اول فتح است مترس از تک ...
« قبلی صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.