اجازه ویرایش برای همه اعضا

جمله

نویسه گردانی: JMLH
جملهjomle معنی ۱. (ادبی) در دستور زبان، کلام و سخنی که مفید معنی بوده و مرکب از مسند و مسندالیه باشد. ۲. (صفت) همه؛ همگی. ۳. (ضمیر) همه؛ همگی. ۴. (قید) تماماً. ۵. (اسم) خلاصه. ⟨ جملهٴ شرطیه: (ادبی) در نحو، جمله‌ای که در آن ادات شرط از قبیل آن، «لو» و «لولا» باشد. ⟨ جملهٴ معترضه: جمله‌ای خارج از موضوع که میان کلام وارد شود. مترادف ۱. تمام، کاملاً، کل، همه، یکباره، یکسر، یکسره ۲. عبارت ۳. زمره، عداد برابر پارسی رسته، فراز، گزاره || صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. حافظ. جمله صید این جهانیم ای پسر ما چو صعوه مرگ بر سان زغن رودکی. بفرمود تا جمله بیرون شدند ز پهلو سوی دشت و هامون شدند فردوسی طوسی خاینین اهل وطن را مایه دردسرند جمله همچون خار گل باشند و خار بسترند رهی معیری. چون در آخر جمله شادیها غم است هم ز اول خوی با غم کرده اند * عقل دوراندیش با دل هر چه گفت گوش داد و جمله را بشنید و رفت پروین اعتصامی سخن را گر همه یک جمله دستوری انگاریم تو و سعدی خبر بودید و باقی مبتدا حافظ
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۱۸ مورد، زمان جستجو: ۰.۳۱ ثانیه
(= گروهی واژه و واک که یک معنی را برساند) این واژه عربی است و پارسی جایگزین، این هاست: ویسپه vispe (اوستایی: vispa) گزاره gozâre (پارسی نو) **** فانکو...
من جمله . [ م ِ ج ُ ل َ / ل ِ ] (از ع ، ق مرکب ) ۞ به معنی از میان و از جمله و از میان همه و تماماً و سراسر. || القصه و حاصل کلام . (ناظم...
این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
این دو وازه عربی است و پارسی جایگزین، این است: ویسپه لگ vispe lag (اوستایی vispa + پسوند پهلوی همانند ساز lag). ***فانکو آدینات 09163657861
جمله واژه ای عربی و پایه پارسی است؛ و پارسی جایگزین، این است: گزاره ی پایه gozâreye pâye (پارسی نو) **** فانکو آدینات 09163657861
جمله و امر دو واژه ی عربی است؛ و پارسی جایگزین، اینهاست: گزاره ی پیژی gozâreye peyži (پیژ از مانوی: peys: امر + ی)**** فانکو آدینات 09163657861
جمله واژه ای عربی و پیرو پارسی است؛ و پارسی جایگزین جمله این است: گزاره ی پیرو gozâreye peyrov (پارسی نو) ****فانکو آدینات 09163657861
جمله واژه ای عربی و پرسشی پارسی است؛ و پارسی جایگزین، این است: گزاره ی پرسشی gozâreye porseŝi (پارسی نو) **** فانکو آدینات 09163657861
این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: ویسپه ناما vispe nâmâ (ویسپه از اوستایی: vispa + ناما از سنسکریت nâma)**** فانکو آدینات 09163657861
این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: ویسپه ازاسی vispe ázâsi (ویسپه از اوستایی: vispa: جمله + ازاس از سغدی: اذاس áżâs: تعجب + ی) ****فانکو آ...
« قبلی صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.