اجازه ویرایش برای همه اعضا

حلوای طنطنانی تا نچشی ندانی

نویسه گردانی: ḤLWʼY ṬNṬNANY TA NCŠY NDʼNY
در عربی، طنطن یا مطنطن که در ماده سخن تقلید صدای کوبش طبل است، به معنی پرآوازه و پر سر و صدا که در آفاق مشهور شده است. حتی در مقام سخن، وقتی می‌گوییم مطنطن، یعنی سخنی جنجالی و پر سر و صدا که در فارسی هم استفاده می‌شود. حلوای طنطنانی، یعنی حلوایی که در آفاق صدا کرده و مشهور است و محبوبیت یافته است و اگر نمی‌دانی، آن را بچش تا بدانی چرا چنین آوازه‌ای یافته است. حسین منزوی: آنک صفیر سیمرغ در غرب تو مطنطن چندان که باغ اشراق از شرق تو شکوفا
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.