اجازه ویرایش برای همه اعضا

نظریات

نویسه گردانی: NẒRYAT
نظریات/ نظرات: نظریات جمع نظریه (دیدگاه) است. نظرات جمع نظره (یک نگاه، چشمک) می‌باشد. به کار بردن نظرات در معنی جمع نظریه غلط و نوشتن نقطه ‌نظرات به کلی نادرست است. به جای نقطه‌ نظرات بنویسیم: دیدگاه‌ها. (از کتاب غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی) همتای پارسی نظریات، اینهاست: دیدگاه ها. یاسِل (دری: یاسه با پسوند جمع لکی اِل)*** فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.