نتایج جستجو

۴ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۶ ثانیه
سمنگان . [ س َ م َ / س َ م ُ ] (اِخ ) نام شهری است در اهواز که دختر پادشاه آنجا را رستم خواست ، سهراب از او بوجود آمد. و در این زمان...
سمنگان . [ س َ م َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کاریز نو بالاجام بخش تربت جام شهرستان مشهد. دارای 187 تن سکنه . آب آن ازقنات . محصول...
سمنگان . [ س َ م َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مشهدریزه میان ولایت باخرز بخش طیبات شهرستان مشهد. دارای 277 تن سکنه . آب آن از قنا...
شاه سمنگان . [ س َ م َ ] (اِخ ) دهی از دهستان دلفارد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت . دارای 12 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران...