نتایج جستجو

۵۸ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۵ ثانیه
فیل . (معرب ، اِ) پیل . پستانداری است عظیم الجثه که راسته ٔ خاصی بنام راسته ٔ فیلان را به وجود می آورد. در راسته ٔ فیلان امروز فقط ...
فیل . (اِخ ) شهر ولایت خوارزم را می گفته اند، و آن را در ابتدا فیل و بعدها منصوره خوانده اند و اکنون گرگانج گویند. (از معجم البلدان ...
فیل . (اِخ ) دهی است کوچک از دهستان میان رود علیا از بخش نور شهرستان آمل که دارای 10 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج...
فیل . [ ف َ / ف َی ْ ی ِ ] (ع ص ) رجل فیل الرأی ؛ مرد سست عقل . ج ، افیال ، فیالة، فیولة. || رجل فیل اللحم ؛ مرد بسیارگوشت . (منتهی ا...
فیل . (اِفا.) در اصل یونانی. در اصطلاحات سیاسی یا فرهنگی، در ترکیبات، به معنی "دوست دارنده" می آید مانند رسوفیل، انگلوفیل، ژرمنوفیل و... که ...
فیل یا پیل حیوانی بزرگ‌جثه از راسته خرطوم‌داران (Proboscidea) از خانواده فیلان (Elephantidae) است که بیشتر بومی هندوستان و آفریقااست. فیل...
فیل درفیل . [ دَ ] (ق مرکب ) پیل درپیل . (فرهنگ فارسی معین ). پیل پشت پیل . پیلها بدنبال هم . صف پيلان . پیلان صف ایستاده .
فیل دل . [ دِ ] (ص مرکب ) پیل دل . (فرهنگ فارسی معین ). شجاع . دلیر. قویدل .
فیل تل . [ ت َل ل / ت َ ] (اِ مرکب ) توده ٔ چیزی که به قد و قامت فیل باشد. توده ٔ عظیم . (فرهنگ فارسی معین ) (از غیاث ) (آنندراج ).
ذرت بوداده ی چِستر فیلد بر اثر گویش توده بتدریج به چس فیل تبدیل شد...
چس فیل:‌ پف ذرت
ذرت بو داده، پاپ کورن اولین بار ذرت بو داده(پاپ کورن) با نشان تجاری یک شرکت انگلیسی به نام چسترفیلد (Chesterfield) به ایران وارد شد. این...
فیل گیر. (نف مرکب ) پیل گیر. (فرهنگ فارسی معین ). آنکه پیل را گیرد و رام کند، یا بر پیل غلبه کند در نبرد. پیل افکن . رجوع به فیل اف...
فیل مال . (ن مف مرکب ) پیل مال . (فرهنگ فارسی معین ). مالیده زیر پای فیل . || (اِمص مرکب ) به پای پیل مالیدن ، و این نوعی از مجا...
فیل مال . (اِ مرکب ) پیل مال . (فرهنگ فارسی معین ). مال بسیار. ثروت بیکران .
فیل رنگ . [ رَ ] (ص مرکب ) پیل رنگ . (فرهنگ فارسی معین ). دارای رنگی مانند رنگ فیل . فیلی رنگ . رجوع به فیلی شود.
فیل زور. (ص مرکب ) پیل زور. (فرهنگ فارسی معین ). دارای زور و نیروی فیل . بسیار نیرومند. || (اِ مرکب ) نام فنی از کشتی . (آنندراج ).
فیل مرغ . [ م ُ ] (اِ مرکب ) پیل مرغ . (فرهنگ فارسی معین ). بوقلمون . (یادداشت مؤلف ).
فیل بچه . [ ب َچ ْ چ َ / چ ِ ] (اِ مرکب ) بچه ٔ فیل . فیل کوچک . (یادداشت مؤلف ).
فیل بند. [ ب َ ] (اِ مرکب ) اصطلاحی در بازی شطرنج ، و آن چنین است که با یک پیل و دو پیاده بازی شود، بدین ترتیب که در پس پیل خ...
فیل بند. [ ب َ ] (اِخ ) نام محلی است از ییلاقات بندپی که در زمستان سکنه ندارد و از اهالی قشلاق دیوادر تابستان در حدود 1500 تن بد...
فیل بار. (اِ مرکب ) پیل بار. (فرهنگ فارسی معین ). پیلوار. باری که یک فیل بتواند حمل کند. رجوع به پیلوار شود.
فیل شرم . [ ش َ ] (ص مرکب ) پیل شرم . (فرهنگ فارسی معین ). زنی که شرم بزرگ دارد.
فیل فام . (ص مرکب ) پیل فام . (فرهنگ فارسی معین ). پیل رنگ . فیل رنگ . پیلگون .
فیل فکن . [ ف َ / ف ِ ک َ ] (نف مرکب ) پیل فکن . (فرهنگ فارسی معین ). فیل افکن . پیل افکن . پیل اوژن . فیل اوژن . پیل فکن . رجوع به این...
« قبلی صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »