نتایج جستجو

۱ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۳ ثانیه
میرویس . [ وَ ] (اِخ ) ۞ میرویس یا میراویس (1086 تا 1127 هَ . ق .). وی از افغانان غلجائی بود و در زمان ضعف دولت صفویه علیه دولت ...