اجازه ویرایش برای همه اعضا اسنادی

(ésnâdi) اسناد واژه ای عربی است که پسوند پارسی «ی» به آن افزوده شده است و پارسی جایگزین، این است: بانیشیک bâniŝik (بانیش از مانوی: banniŝn + پسوند پهلوی «ایک») ****فانکو آدینات
واژه های همانند
4 مورد، زمان جستجو: 0.11 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای همه اعضا

اسنادی

نسبی سند
اجازه ویرایش برای همه اعضا

فعل اسنادی

افعال از حیث رجوع به فاعل بر دو نوع اند 1 ایجادی 2 اِسنادی ,  همه افعال از حیث ایجاد به حق مطلق  راجع اند و از حیث اِسناد به فاعل مقید.
اجازه ویرایش برای همه اعضا

جمله اسنادی

این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: ویسپه بانیشی vispe bâniŝi (ویسپه از اوستایی: vispa: جمله +بانیش از مانوی: banniŝn: اسناد + ی) ****فانکو...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

ترکیب اسنادی

(tarkibe-ésnâdi) این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: ساموگ بانیشار sâmug bâniŝâr (ساموگ: ترکیب؛ از سنسکریت: sâmyuga؛ بانیش: اسناد از مانوی ...
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید