اجازه ویرایش برای همه اعضا تیرک کا

تیرک کا. (" ر " با آوای زیر )، (مازنی )، گونه ای از گردو بازی در میان کودکان مازنی است ( این روش بازی بر گرفته شده از بازی کودکان روستای چمازکتی شاهی است ).
چگونگی انجام بازی :
بازیگرها. این بازی میان دو نفر و پیشتر انجام میشود.
زمین بازی . این بازی در فضای باز و کوچه ها و پس کوچه ها و آرام انجام میشودl
ابزار بازی . هر بازیکن دارای یک گردو است .این گردو معمولا خرد (کچیک) گرد، صاف، بدون برجستگی است که بتواند روی زمین هنگام نشانه گیری گردوی رقیب به گونه یکنواخت بدون بالا و پایین پریدن به سوی نشانه که گردوی رقیب است رفته و به آن برخورد کند. همچنین دلیل گزینش گردو گرد و خرد اینستکه بازیگر آنرا به روی یک زانوی خمیده شده اش و یا از روی کفش پایش و یا همچنین از روی زمین و با سود بردن از نیروی انگشتانش به گونه تلنگر( و یا روش انگشتی دیگر ) به سوی نشانه پرتاب میکند.
سرگرمی بازی (برد و باخت بازی ). گردو ، پول و یا ...
آغاز بازی. بازیگر آغاز کننده با "گل یا پوچ " و یا " شیر یا خط " تعین میشود .
پس از آن بازیگر نخست در جای تعین شده ( جاییکه از پیش خودشان تعین کرده اند ) می ایستد و بازیگر دوم نیز گردوی به فاصله ۲ یا ۳ متری می اندازد (این فاصله قراردادی است که از پیش خودشان تعین کرده اند). اکنون بازیگر نخست با نشانه گیری گردو رقیب و با تلنگرزندن به گردو خود که روی زانوش است به سوی آن (گردوی رقیب ) روان میکند و اینجا دو حالت پیش خواهد آمد: "پیشآمد نخست" و یا "پیشآمد دوم "
"پیشآمد نخست". اگر چنانچه گردوی بازیگر نخست به گردو رقیب برخورد کند این بازی را برده و بازی از نو آغاز می شود. و این بار بازیگر دوم بازی را آغاز میکند و با همان پیش شرطها.
"پیشآمد دوم .اگر چنانچه گردوی "بازیگر نخست" به گردو رقیب ("بازیگر دوم") برخورد نکند "بازیگر دوم" گردوی خود را از جاییکه است برمیدارد به سوی گردو "بازیگر نخست " نشانه میرود و اگر توانست آنرا بزند برنده است و بازی از نو آغاز میشود؛ و گر نه، بازی همچنان ادامه مییابد و "بازیگر نخست" بازی را در دست میگیرد . بازی اینگونه پیش میرود تا یکی از آنان برنده شود.
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید