اجازه ویرایش برای همه اعضا سفسطه

(سَ سَ طِ) (اِ.) مغالطه کردن برای وارونه نشان دادن حقایق
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
2 مورد، زمان جستجو: 0.06 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای همه اعضا

سفسطه کردن

مغالطه کردن برای وارونه نشان دادن حقایق
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سفسطة

سفسطة. [ س َ س َ طَ ] (ع اِ) سخن روی اندود. (مهذب الاسماء). || (اصطلاح فلسفه ) قیاسی است مرکب از وهمیات و غرض ازآن مغلوب ساختن خصم است ...
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید