اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد آسیای صغیر

آسیای صغیر. [ ی ِ ص َ ] (اِخ ) آسیةالصّغری . آناطولی . نام شبه جزیره ای بجنوب دریای سیاه و مشرق مدیترانه و شمال سوریه . و مملکت ترکیه ٔ امروزین تقریباً همین شبه جزیره است و شهرهای مهم آن انگوریه (آنگرا، آنقره ) عاصمه ٔ کنونی ترکیه و ازمیر و ادنه و بروسه است . و در دوره ٔ هخامنشیان مملکت ایران را رود فرات بدو بخش غربی و شرقی منقسم می کرده ، قسمت غربی آن آسیای صغیر و مصر بوده است و آن بچترپتی های ذیل تقسیم میشده : لیدی ۞ ، ایونی ، کاری ۞ ، میزی ۞ ، افروغیه ۞ ، قبادقیّه ۞ ، بافلاغونیه ،بیتینی ۞ ، لیسی ۞ ، پامفیلی ۞ ، پیزیدی ۞ ، سیلیسی ۞ ، سوریه ، غلاطیه ، ترواس ۞ ، پنطس ۞ .
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید