اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد سنگ سگ

سنگ سگ . [ س َ گ ِ س َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) حجرالکلب . رجوع به همین کلمه شود.
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید