اجازه ویرایش برای همه اعضا الاکلنگ

یک نوع بازی که بوسیله یک تکه چوب یا آهن که روی سنگی شبیه به یک ترازو قرار دارد و در قسمت دو طرف آن دو نفر که از نظر وزنی یک اندازه هستند می نشینند و با انتقال وزن چوب به طرف بالا و پائین می رود و افراد به وسیله این بازی تفریح کمی هیجان را تجربه می نمایند.
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
4 مورد، زمان جستجو: 0.08 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

الاکلنگ

الاکلنگ . [ اَل ْ لا ک ُ ل َ ] (اِ مرکب ) زُحلوقَه چوبی است دراز که کودکان آن را بر جای بلندی از زمین نهندو یکی بر یکسر و دیگری بر سر دیگر ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

الا کلنگ

الا کلنگ . [ اَل ْ لا ک ُ ل َ ] (اِ) به ترکی ذراریح است . (فهرست مخزن الادویه ). رجوع به ذروح شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

آلاکلنگ

آلاکلنگ . [ ک ُ ل َ ] (اِ مرکب ) آله کُلو. ذروح . ج ، ذراریح .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

آلاکلنگ

آلاکلنگ . [ آل ْ لا ک ُ ل َ ] (اِ مرکب ) دو چوب برهم نهاده است متقاطع که دو کس بر دو سر چوب زبرین نشینند و بنوبت بزیر و بالا شوند، و این عمل ...
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید