اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد حاصل

حاصل . [ ص ِ ] (اِخ ) (شاه باقر مشهدی ). یکی از خدّام آستان مقدّس رضوی و متأخرین شعرای ایران است . در زمان سلطنت جهانگیر به هندوستان مهاجرت کرده و در آنجا ثروتی بدست کرده در سنه ٔ 1114 هَ . ق . درگذشته است . از اوست :
سحر چو شمع سیه روی گشت دانستم
که هرکه پرده دری کرد زود رسوا شد.

(قاموس الاعلام ترکی ).


واژه های همانند
19 مورد، زمان جستجو: 0.19 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حاصل

حاصل . [ ص ِ ] (ع ص ، اِ) نعت فاعلی از حصول . بدست آمده . درآمد.برآمده . برآورده . برداشت . بهره . نتیجه . نتاج . دخل . جدوی . بر. بار. ثمر. ثمره ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

بی حاصل

بی حاصل . [ ص ِ ] (ص مرکب ) بیهوده . بی فایده . بی نفع. بلاجدوی . لاطائل . (یادداشت بخط مؤلف ) : خار یابد همی ز من در چشم دیو بی حاصل دوالک باز...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حاصل خیز

حاصل خیز. [ ص ِ ] (نف مرکب ) ۞ بَرْوَر. برومند: زمینی حاصل خیز.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حاصل خیزی

حاصل خیزی . [ ص ِ ] (حامص مرکب ) ۞ برومندی . بَرْوَری .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حاصل ضرب

حاصل ضرب . [ ص ِ ل ِ ض َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آنچه از ضرب چند عدد در یکدیگر بدست آید، مثلاً حاصل ضرب 5 در 6، سی باشد: 30 = 6 * 5 .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حاصل جمع

حاصل جمع. [ ص ِ ل ِ ج َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آنچه از جمع کردن چند عدد بدست آید، مثلاً حاصل جمع 5 و 7، دوازده باشد: 12 = 7 + 5 .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حاصل چینی

حاصل چینی . [ ص ِ ] (حامص مرکب ) ۞ درو. درویدن محصول . حصاد. جَنْی .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سال حاصل

سال حاصل . [ ص ِ ] (اِ مرکب ) محصول و حاصل سال . (ناظم الاطباء). آنچه در سال از محصول بدست آید.
اجازه ویرایش برای همه اعضا

حاصل مصدر

واژه ای که نشان مصدری ندارد ولی معنی مصد.می دهد و با «ی» پایان می یابد. مانند: زیبایی، کهنگی، افسردگی، تازگی و ... (فرهنگ بزرگ سخن)
اجازه ویرایش برای همه اعضا

حاصل مصدر

این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: واتا ژاویگ vâtâžâvig (واتا: معنی «کردی» + ژاویگ: مصدر «کردی: چاوگ câveg») ****فانکو آدینات 09163657861
۱ ۲
۱۹ مورد، صفحه ۱ از ۲
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید