اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد طاقباز

طاقباز. (ص مرکب ، ق مرکب ) سِتان . طاقواز.
- طاقباز خوابیدن یا طاقواز افتادن یا طاقواز خفتن ؛ در تداول عامه سِتان خفتن . بر قفا خفتن . بر پشت خوابیدن . استلقاء. چارطاق خوابیدن در تداول عامه .
- طاقباز کردن یاگذاشتن در ؛ آن را بالتمام باز گذاشتن .
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید