اجازه ویرایش برای همه اعضا صرف

(sarf) (در دستور زبان) این واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: 1ـ مند mand (پهلوی)، 2ـ پرفاس parfâs (سغدی)*** فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
35 مورد، زمان جستجو: 0.14 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صرف

صرف . [ ص َ ] (ع مص ) گردانیدن . (ترجمان القرآن جرجانی ). بگردانیدن . (زوزنی ). گردانیدن چیزی را. (منتهی الارب ). باز گردانیدن کودکان را از مک...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صرف

صرف . [ ص َ ] (ع اِ) گردش روزگار. (دهار). ج ، صروف . گردش زمانه . (غیاث ). شب و روز، و هما صرفان . (منتهی الارب ). دهر. ج ، صروف . (غیاث ). صرف ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صرف

صرف . [ ص َ ] (ع اِ) فضل و فزونی بعضی بر بعضی در قیمت و بها. فضل و فزونی رتبه . (منتهی الارب ). آنچه در عوض کمی وزن یا عیار سکه دهند. حو...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صرف

صرف . [ ص َ ] (ع اِ) (اصطلاح فقه ) بیعی که ثمن و مثمن آن طلا یا نقره است ، در صرف علاوه بر شرائطی که اجتماع آنها در افراد دیگر بیع لازم ا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صرف

صرف . [ ص َ ] (ع اِ) پول . نقد. وجه . ثمن . ابن بطوطه گوید: و معدن النحاس بخارج تکدا... یأتون به الی البلد فیسبکونه فاذا سبکوه نحاساً احمر...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صرف

صرف . [ ص َ ] (ع اِ) (علم ...) آن را علم تصریف نیز گویند. در نفائس الفنون آرد: تصریف عبارت از معرفت اصولی است که در آن کمیت ابنیه ٔ کلمات ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صرف

صرف . [ ص ُ رُ ] (ع اِ) ج ِ صریفة. (منتهی الارب ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صرف

صرف . [ ص ِ ] (ع ص ) بی آمیغ. (مهذب الاسماء). بحت . محض . خالص . ساده . ناب . صافی . ویژه . بی آمیزش . (ناظم الاطباء). پاک . پاکیزه . فقط. یکتا. یگ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صرف

صرف . [ ص َ رَ ] (اِخ ) قبیله ای است . (منتهی الارب ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حجر صرف

حجر صرف . [ ح َ ج َ رِ ص َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به حجرالصرف شود.
۱ ۲ ۳ ۴
۳۵ مورد، صفحه ۱ از ۴
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید