اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد سگ انگور

سگ انگور. [ س َ اَ ] (اِ مرکب ) سگنگور. گیاهی است ۞ علفی و یکساله از تیره ٔ بادنجانیان که در حقیقت یکی از گونه های تاجریزی محسوب میشود. ارتفاعش در حدود نیم متر است و در کنار گردابها و اراضی مزروع اغلب نقاط اروپا و هندوستان و آمریکای شمالی و ایران (خراسان ) میروید. ریشه اش مایل بسفیدی وساقه اش راست و برگهایش بیضوی و کامل و کم و بیش دندانه دار و سبز تیره است گلهای آن کوچک و سفید است . میوه ٔ سگ انگور کروی شکل است و پس از رسیدن بنفش تیره میشود، عنب الثعلب ، تاجریزی سیاه . (فرهنگ فارسی معین ). دارویی است که آن را بتازی عنب الثعلب گویند. (برهان ) (آنندراج ). رجوع به عنب الثعلب و سگنگور شود.
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید