اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد دلک

دلک . [ دَ ] (ع مص ) مالیدن چیزی را و نرم و تابان گردانیدن . (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). نیک بمالیدن اندام . (المصادرزوزنی ). نیک بمالیدن . (تاج المصادر بیهقی ). به دست مالیدن بدن را و مالش دادن . (غیاث ) (آنندراج ). || ادب دادن کسی را روزگار و آزموده کار گردانیدن . (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || مالش . مالیدن . مالش دادن . (یادداشت مرحوم دهخدا).
- دلک خشن ؛ مالش با رگوئی خشن . (یادداشت مرحوم دهخدا).
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
10 مورد، زمان جستجو: 0.23 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دلک

دلک . [ دَ ل َ ] (ع اِ) نرمی و سستی . (منتهی الارب ). رخاوت . (اقرب الموارد).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دلک

دلک . [ دِ ل َ ] (اِ مصغر) تصغیر دل . (لغت محلی شوشتر، نسخه ٔ خطی ). دل کوچک . دل خرد. رجوع به دل شود.- امثال :دلکی دارد زیبا هرچه بیند خوا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دلک

دلک . [ دُ ل ُ ] (ع اِ) ج ِ دَلیک . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به دلیک شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دلک

دلک . [ دَ ل َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ییلاق ، بخش قروه ، شهرستان سنندج با 165 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ آزرند است . (از فرهنگ جغرافیا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دلک آباد

دلک آباد. [ دِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان براکوه بخش جغتای شهرستان سبزوار. آب آن از قنات و محصول آن غلات و پنبه و زیره است . و راه فرعی ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

الک دلک

الک دلک .[ اَ ل َ دُ ل َ ] (اِ مرکب ) رجوع به الک دولک شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

برم دلک

برم دلک . [ ب َ م ِ دِ ل َ ] (اِخ ) موضعی است تقریباً در دوفرسنگی مشرق شیراز در پایه ٔ کوهی که از قصر ابونصر بدانجا میروند. در دامنه ٔ آن کوه ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دلک وردی

دلک وردی . [ دِ ل َ وِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان آواجیق بخش حومه ٔ شهرستان ماکو. با 200 تن سکنه واقع در 33/5هزارگزی جنوب باختری ماکو. آب آ...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

دلک دلوک

دلک ودلوک در آیه قرآن اقم الصلواة لدلوک الشمس در اینجا دلوک به معنای زوال وپایان امده است
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دلک مظفروند

دلک مظفروند. [ دَ ل َ م ُ ظَف ْ ف َ وَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کاکاوند، بخش دلفان ، شهرستان خرم آباد. واقع در 48هزارگزی شمال باختری نورآباد...
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید