اجازه ویرایش برای همه اعضا پارادوکس

این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
واژه های همانند
3 مورد، زمان جستجو: 0.09 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای همه اعضا

پارادوکس

پارادوکس را به باطلنما و تناقض امیز و…عنوان کرده اند. به این معنا ان چه که به نظر اول درست می اید ولی غلط است یا به نظر غلط می اید.اما درست است ولی غل...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

پارادوکس

دوگانگی - تناقض - مخالف با آنچه مردم فکر می کنند
اجازه ویرایش برای همه اعضا

پارادوکس

ناسازنما. متناقض نما
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید